Skip to content
Компютри

Интернет технологии


Курсове
Татяна Иванова
Изисква се код за достъп
Включване

За нас

Интернет технологии

Интернет технологии е задължителен учебен курс от програмата за образователно-квалификационната степен професионален бакалавър на специалността “Приложна компютърна и електронна техника”.
Знанията и уменията придобити в часовете по Интернет технологии създават предпоставки за многостранна професионална реализация на студентите в областта на доставяне и използване на Интернет услуги, уеб програмиране и е-знание.
Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с организацията, функционирането и начините за ефективното използуване на глобалната компютърна мрежа Интернет, да изучат архитектурния модел на Интернет, Интернет протоколите, системата за адресиране, Интернет услугите и често използваните приложения, методите за защита на информацията, както и да разработят уеб сайт чрез програмния език HTML.
В края на обучението си студентът ще:
• познава историята за възникване и развитие на глобалната световна мрежа Интернет, архитектурния модел на Интернет и Интернет протоколите;
• дефинира и използва Интернет услугите: електронна поща, обмен на файлове, конференции и канали за дискусия, търсене на информация, електронна търговия, мобилни комуникации;
• познава начините за защита на информацията в Интернет;
• използва HTML редактори, както и ще прилага програмния език HTML за разработване на уеб сайтове.

Върнете се в началото