Skip to content
Компютри

Computer networks 2022/2023


Курсове
Pavlinka Radoyska
Изисква се код за достъп
Включване

Компютърни мрежи
3 семестър

Ето конспекта на класа:

1. Computer Networks 2014: КМ1 - Мрежите - начин на употреба

7 Ноем

Версия 5

2. Computer Networks 2014: KM2 - Конфигуриране на мрежова операционна система

23 Ноем

Версия 5

3. Computer Networks 2014: КМ3 - Мрежови протоколи и комуникации

23 Ноем

Версия 5

4. Computer Networks 2014: КМ4 - Достъп до мрежата

23 Ноем

Физически и канален слой. Версия 5

5. Computer Networks: КМ5 - Етернет

23 Ноем

Версия 5

6. Computer Networks 2014: KM6 - Мрежов слой

3 Декември

Мрежов слой Версия 5

7. Computer Networks: KM7 - IPv4 адресиране

4 Декември

IP адресиране

8. Computer Networks: KM7 - IPv6 адресиране

9. Computer Networks: KM7 - IP адресиране и тестване на връзките

10. Computer Networks: КМ8 - Протоколи и функциониране на Транспртния слой

3 Декември

Ролята на транспортното ниво TCP протокол – комуникация и надеждност UDP протокол – комуникация и бързина

11. Computer Networks: KM9 - Разделяне на подмрежи

4 Декември

Тази тема е задължителна само за тези, които правят CCNA1.

12. Computer Networks: KM10 - Приложен слой

13 Декември

13. Computer Networks: KM11 - Управление на мрежи

13 Декември

Тази тема е задължителна само за тези, които правят CCNA1.

14. Computer Networks: Конфигуриране на домашна мрежа

13 Декември

Конфигуриране на домашен рутер с безжична връзка Конфигуриране на лаптоп за безжична връзка Конфигуриране на таблет и смаргфон за WiFi Конфигуриране на статични маршрути

15. Computer networks: Курсова работа

20 Декември

Примерна разработка и задания.

16. Computer networks: Финален тест

20 Декември

Дадени са примерни въпроси за финалния тест. Изнесени са резултатите от провеждането на финалния тест

17. Финален тест

14 Септември

онлайн, автоматично оценяване

Върнете се в началото