Skip to content
Компютри

Компютърни архитектури


Курсове
Елена Първанова
Изисква се код за достъп
Включване

проф. д.т.н. инж. Ради Романски

Хорариум

Лекции 30
Лабораторни упражнения 15
Самоподготовка 60

Преподаватели

проф. д.т.н. инж. Ради Романски
e-mail: rrom@tu-sofia.bg

ас. инж. Елена Първанова
e-mail: el_parvanova@abv.bg

Литература

Романски, Р. Компютърни архитектури
(ISBN 978-954-397-002-5),
София, СУБ, 2008 (180 с.)

Книгата може да се намери:

  • Университетска книжарница на ТУ-София
  • КЕЕ – база Ботевград
Романски, Р. Ръководство по компютърни архитектури (за лабораторни упражнения)
(ISBN 978-954-438-962-8),
София, ИПК на ТУ-София, 2012 (48 с.)

Книгата може да се намери:

  • Университетска книжарница на ТУ-София
  • КЕЕ – база Ботевград

Конспект

KArh-KONSPEKT.pdf

Ето конспекта на класа:

1. Лабораторно упражнение № 1

Изследване на фактори на производителността на компютърни архитектури и възможности за симулация

2. Лабораторно упражнение № 2

Паралелизъм и паралелна обработка. Видове паралелизъм и модели за организация на паралелната обработка.

3. Лабораторно упражнение № 3

Изследване на характеристики на конвейерната обработка

4. Лабораторно упражнение № 4

Изследване на фактори на производителността при синхронни паралелни компютърни архитектури (ПКА)

5. Лабораторно упражнение № 5

Особености на MIMD архитектури, свързване и изследване

Върнете се в началото