Skip to content
Компютри

Организация и микроархитектура на компютъра


Курсове
Елена Първанова
Не е необходим код за регистрация
Включване

Учебни единици

Ето конспекта на класа:

1. Особености и формализация на компютърната обработка

2. Бройни системи, използвани в компютрите. Преобразуване от една бройна система в друга.

3. Машинни кодове и машинна аритметика над двоични числа с фиксирана и плаваща запетая .

4. Изследване на базови машинни алгоритми .

5. Тест

Тест за оценка от лабораторните упражнения

Върнете се в началото