Skip to content
Компютри

Мултимедия и основи на уеб дизайна


Курсове
Елена Първанова
Изисква се код за достъп
Включване

Учебни единици

Ето конспекта на класа:

1. Лаб.упражнение 1

Структура на уеб с сайт с решетка. Избор на цветова схема. Разположение на елементите в стуктурата на сайта.

2. Лаб.упражнение 2

Изграждане на уеб с сайт с отзивчив дизайн (RWD)

3. Лаб.упражнение 3

Отзивчив дизайн с flex технология.

4. Лаб.упражнение 4

Уебтипография за отзивчив дизайн.

5. Лаб.упражнение 5

Поставяне на иконки в сайта.

6. Лаб.упражнение 6

Изображения в отзивчив дизайн.

7. Лаб.упражнение 7

Създаване на меню.

8. Лаб.упражнение 8

Добавяне на слайдшоу (slideshow).

9. Лаб.упражнение 9

Създаване на галерия с отзивчив дизайн (responsive gallery).

10. Задание

Избор на цветова схема

11. Лаб.упражнение 10

Представяне на сайт.

Върнете се в началото